Nyhed

Foredrag om vandet på Frederiksberg

Hvor stammer vandet fra på Frederiksberg, og er det rent? Torsdag den 8. november kan du få svar på dine spørgsmål om det vand, du drikker fra hanen og bliv klogere på, hvorfor drikkevandet i Danmark er truet. Åben foredragsaften med Herman Juel, seniorspecialist og strategisk planlægger på Frederiksberg Forsyning og geolog, grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch.

Vi drikker vandet fra hanen med største selvfølge i Danmark, og vi synes det er besværligt og dyrt at købe vand på flasker, når vi er i Sydeuropa. Først når vi er på ferie bliver rent vand pludselig et gode, som vi husker at være taknemmelige for. Inden for den seneste tid har vandet i de danske haner vist sig ikke at være så rent, som antaget. Tidligere brug af sprøjtegifte findes nu i grundvandet og nogle steder i et omfang, så drikkevandet må fortyndes, før det kan sende ud til forbrugerne.

Nye fund i grundvandet stiller spørgsmål til vores sundhed
Resultater fra grundvandsovervågningen og BoringsKontrollen har vist alarmerende tal for rester af sprøjtegifte i det vand, vi drikker fra hanen. Det stiller spørgsmål til vandkvaliteten og indvindingen på landsplan.

Men hvorfor er det gået så grueligt galt med alle de mange ny fund af sprøjtegiftrester i grundvandet? Og kan det bremses, så vi igen trygt kan drikke vandet fra hanen? Det vil Herman Juel, Produktions leder, Frederiksberg Forsyning og seniorrådgiver, grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch fortælle i Frederiksberg Forsynings auditorium i forlængelse af Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afdelings årsmøde.

Walter Brüsch gennemgår vandets kredsløb og fortæller hvordan grundvandet og drikkevandet kan reddes relativt enkelt uden det koster så meget. Herman Juel, Frederiksberg Forsyning, vil fortæller hvad der er i vandet, som sendes ud til forbrugerne på Frederiksberg.

Du kan gøre en forskel for naturen på Frederiksberg
Før foredraget, fra Kl. 19.00-19.30, afholdes DN Frederiksbergs årsmøde, dagsorden efter vedtægterne, med beretning om naturen på Frederiksberg i 2018. Vil du også sætte naturen på dagsordenen, opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til at komme på torsdag og møde frederiksbergafdelingens aktive medlemmer.

Tid og sted
Torsdag den 8. november kl. 19-21.00 på Frederiksberg Forsynings Auditorium,  Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. Foredraget er gratis og åbent for alle. DN byder på vand, kaffe og kage til foredraget.