September 2016

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse angående omlægning af Frederiksberg Haves indgangsparti
(Se nedenfor maj 2015)

Den 23. september 2016 kom Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse på den klage, som vi sammen med Foreningen for By- og Landskabskultur, Frederiksberg Afd., Foreningen Hovedstadens Forskønnelse og Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse havde indsendt. Desværre stadfæster kendelsen Fredningsnævnets afgørelse. som afviste udeservering, men giver tilladelse til radikalt at omlægge indgangspartiet. Afgørelsen er meget beklagelig, da vi nu mister det fineste historiske anlæg i kommunen og i stedet får en grusbelagt plads med fire bede. Fredningen beskytter desværre kun de historiske bygninger, men ikke deres omgivelser.

Læs Natur og Miljøklagenævnets Afgørelse ang. indg. parti Frederiksberg Have


Maj 2015

Fredningsnævnets afgørelse angående omlægning af Frederiksberg Haves indgangsparti
(Se nedenfor februar 2015)

Den 30. april 2015 kom Fredningsnævnet afgørelse ang. Frederiksberg Haves indgangsparti. Afgørelsen afviste at der måtte foregå udeservering, men gav tilladelse at omlægge indgangspartiet.Vi finder det meget mærkværdigt at man ikke må have udservering og samtidig giver tilladelse til at anlægge en grusbelagt plads, som efter vor mening vil ødelægge Frederiksberg fineste historiske havanlæg, Vi mener også det er i strid med fredningsbestemmelsernes stk.1, hvor det fremgår, at der skal tages hensyn til havens historiske traditioner, hvilket vi finder at nævnets afgørelsen ikke gør. Derfor har DN Frederiksberg sendt en klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs Fredningsnævnets for Københavns afgørelse

Læs DN Frederiksbergs Klage til Natur- og Miljøklagenævnet

Læs Bilag til klage til Natur og Miljøklagenævnet Marts 2015


Februar 2015

Indsigelse mod ændringen af Frederiksberg Haves indgangsparti

DN Frederiksbergs holdning er at dette projekt skal afvises. Planerne om at ændre dette historiske grønne anlæg til en grusbelagt plads med udeservering er identiske med planer, som blev afvist i en kendelse fra Naturklagenævnet i år 2000.

Læs DN Frederiksbergs udtalelse

Læs bilag til DN Frederiksbergs udtalelse