Danmarks Naturfredningsforenings Frederiksberg Afdeling ønsker Vestskoven tillykke med de 50 år.

Den 31. marts fyldte Vestskoven 50 år. I den forbindelse blev dagen markeret af Danmarks Naturfredningsforening ved et lille arrangement, hvor DN’s nye direktør Søren Bøjer Larsen holdt tale og elever fra Albertslundlund Lilleskole plantede et stort 50 års jubilæums egetræ i Den Nordiske Lund.

Den 7. maj markeres 50 års jubilæet officielt af Naturstyrelsen ved et arrangement ved Naturcenter Hersted Høje, hvor miljøministeren og borgmestrene fra de kommuner der var faddere til Vestskoven og har betalt og betaler til den, bliver inviteret, herunder Frederiksberg.

Det første træ blev plantet under indvielsen af Vestskoven i 1967, siden er der kommet 10 millioner bøge og ege til, samt de nødvendige amme træer.

Bynærnatur og ikke mindst bynærskov er et kvalitets krav, for byens beboeres velbefindende, derfor takker vi de naturstrømninger som Storkøbenhavns borgere havde i 60-erne, en artikel i Politiken ”Lad os plante et træ ”-aktion var et tydelige vink om de forventninger og krav om bynærnatur og grønne områder, som befolkningen omkring de nye kommuner havde. Det fik Folketinget til at finde de midler, der skulle til for at købe de første 433 hektar jord.

Nu dækker skoven et område på 1.400 hektar. Vestskoven blev anlagt på landbrugsjord efter de produktionsregler, som var aktuelle på dengang, for tiden forandrer skoven sit udseende, da mange af de dræn som landmænd havde lagt på deres arealer, nu bryder sammen og det fremmer en mere ustruktureret naturskov, en driftsform som anvendes i dag.

Alt det og om Danmarks overgang fra landbrugsland til industrisamfund kan Storkøbenhavnske børn få glæde af at lære i udendørs undervisning, fordi de omliggende kommuner, herunder Frederiksberg har skabt muligheden, ved at bygge Herstedhøje Naturcenter beliggende ved højen Hersted Høje (67 meter høj). Her kan skolebørn komme og møde naturen se skovens dyr og planter under naturvejleders kyndige opsyn.