April 2017

Læs Fredningsnævnets kendelse ang. midlertidige skurfacilitet i Grøndalen her.

Marts 2017

Læs: DN Frederiksbergs kommentarer til midlertidige skurfaciliteter i Grøndalen her.

September 2016

Fredningsnævnets Kendelse ang. Frederiksberg Kommunes ansøgning om omlægning af det fredede område i forbindelse med færdiggørelsen af den nye svømmehal ved Bernhard Bangs Alle.

Den 7. september 2016 kom Fredningsnævnets Kendelse ang. Frederiksberg Kommunes ansøgning om omlægning af det fredede areal ved den kommende svømmehal. Kommunen får stort set tilladelse til alt det, de har søgt om. Stien, der gik fra Bernhard Bangs Alle til det grønne område ved stibroen, fjernes, og en ny sti der kommer til at gå mellem Magneten og Svømmehallen erstatter denne og skal holdes fri, så der sikres adgang til og fra det fredede område. Vi er ikke tilfreds med afgørelsen, da denne giver tilladelse til på et meget lille område at anlægge alt for mange anlæg, som vi frygter vil forringe områdets grønne kvaliteter. Det drejer sig om udover den på stedet eksisterende legeplads, en sø, motionsredskaber og skaterbane, som områdets beboere er meget imod. Udover dette vil dette område blive terrænreguleret i forbindelse med fjernelse af rampe-/trappeanlæg og anlæg af en ny stiforbindelse til Metrobroen.

Læs Fredningsnævnets kendelse FH-KBH-16-2016 her.

Læs DN Frederiksbergs udtalelse om Frederiksberg Kommunes ansøgning om udvikling af Grøndalen her.